ธนาคารเอาระบบ AI มาปรับใช้กับลูกค้าอย่างไร

ธนาคารเอาระบบ AI มาปรับใช้กับลูกค้าอย่างไร

ธนาคารเอาระบบ AI มาปรับใช้กับลูกค้าอย่างไร

ยุคนี้หลายคนเริ่มได้ยินการมาของระบบ AI กันมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าระบบนี้เป็นระบบที่มีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมันสามารถทำงานได้ดีกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำ เพราะ AI นั้นเป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องหยุดพัก ไม่มีวันเหนื่อย ไม่ต้องจ่ายค่าตัว ทำให้บริษัทหรือองค์กรที่ต้องการอยู่รอดให้ได้ จะต้องตื่นตัวมากเป็นพิเศษเพื่อที่จะมองหาลู่ทางในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ เพราะหากหน่วยงานองค์กรส่วนใหญ่สามารถเอาระบบ AI ทำงานแทนมนุษย์ ก็จะมีผลทำให้หน่วยงานส่วนใหญ่ลดค่าใช้จ่ายลงได้มากและเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในขณะที่หน่วยงานที่ไม่ได้มีการนำระบบ AI มาปรับใช้กลับต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ยังสูงเหมือนเดิม ทำให้โอกาสที่บริษัทที่ปรับระบบ AI มาใช้ก็สามารถทำกำไรได้สูงมากกว่า แม้ว่า AI ยังถือว่าเป็นระบบที่ใหม่สำหรับหลายๆคน แต่ความจริงแล้วธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆนั้นได้มีการนำ AI มาปรับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 แล้ว แม้ว่าการนำมาปรับใช้กับระบบการเงินนั้นจะต้องทำอย่างระมัดระวัง แต่ก็มีการปรับใช้กับลูกค้าธนาคารได้อย่างปลอดภัย บทความนี้มาดูว่าธนาคารใช้ระบบ AI กับลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างไร

ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆจะใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละคนว่าจะมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้หรือมีแนวโน้มในการเบี้ยวหนี้มากน้อยเพียงใด เพื่อที่ช่วยให้ธนาคารสามารถปล่อยกู้หนี้ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ทั้งยังใช้ระบบ AI มาช่วยในการบริหารความเสี่ยงให้กับการลงทุน ช่วยให้รู้ถึงความต้องการของลูกค้า และปัจจุบันเริ่มมีการนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ตลาดทุน เพื่อที่จะช่วยในการบริหารเงินการลงทุนให้กับลูกค้าของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงช่วยให้การลงทุนในยุคนี้ทำได้ง่าย เพราะมีระบบ AI มาช่วยในการบริหารเงินทุนแทนผู้จัดการกองทุน ทุกคนจึงมีโอกาสที่จะได้ลงทุนในระบบที่มีประสิทธิภาพด้วยเงินทุนที่ต่ำลง เพราะไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปลงทุนกับกองทุนที่มีผู้จัดการกองทุนที่รับเฉพาะจำนวนเงินเยอะๆเท่านั้น แต่วันนี้มีพอร์ตการลงทุนที่ใช้ระบบ AI มาช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันการเงินและธนาคารต่างๆนั้นไม่เพียงแค่เอาระบบ AI มาช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและช่วยให้การลงทุนทำได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ปัจจุบันธนาคารยังมาการนำระบบนี้มาช่วยในการตรวจจับความผิดปกติของระบบการเงินที่มีการหมุนเวียนผิดปกติ แน่นอนว่าแต่ละธนาคารมีบัญชีนับล้านบัญชี หากมาตรวจสอบทีละบัญชีก็ทำได้ยาก ดังนั้นการใช้ AI มาช่วยตรวจความผิดปกติก็จะช่วยป้องกันไม่ให้คนที่กระทำผิดลอยนวลไปได้

The impact of artificial intelligence in the banking sector (เป็นภาษาอังกฤษ)


RSS
Follow by Email